Share |

Valajärven Kartanon Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Valajärven Kartano

Koskinen Jussi-Pekka

0401820253

Kartanontie 50

31860 Tursa

jussi@valajarvenkartano.fi

Y-2406859-5

Rekisterin Nimi

Valajärven Kartanon asiakasrekisteri

Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Valajärven Kartano hallitseman netti/some-sivustojen ja asiakkaan välisen suhteen hoito ja ylläpito. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

Rekisterin sisältö

Nimi

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle. ( valajärven kartanolle )

Tietojen luovutus

Valajärven kartano ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. 

Rekisterin suojaus

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Rekisteröidyn kielto-oikeus & tarkistus-oikeus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa sekä muussa mainonnassa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi itse tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, muutta tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.